dijous, 16 d’agost de 2012

NOVETATS PER AL CURS 2012-13


NOVETATS PER AL CURS 2012-13

Una novetat important per al curs 2012-13 serà el nou sistema de subvenció per a la compra de llibres de text i material escolar. Fins ara, tots coneixíem els xecs nominals universals, amb un valor únic de 105 €, que oficialment es denominaven «bonollibres»; el sistema nou, però, consisitix en la concessió de beques destinades a l’adquisició dels llibres i del material; no seran universals, sinó individuals i variables, segons els ingressos de la unitat familiar. Aquest mètode reemplaça l’ideal de l’ajuda universal tendent a la gratuïtat de l’ensenyament per la conveniència del socors particular: auxiliar les persones de rendes baixes. Cadascú pot interpretar-ho i valorar-ho segons el seu parer i preferències polítiques. Al cap i a la fi, com es diu tant ara, governar és prioritzar: per a açò trobem diners, per a allò, no. En posaré un exemple: si els governants han optat per substituir l’ajuda universal per a la compra de llibres de text i material escolar per la beca individual per raons de dèficit públic, podrien fer igual en la concertació econòmica dels centres d’ensenyament privats; això vol dir que, en compte de concertar-se tot el centre, potser convindria, en època de vaques esquelètiques i moribundes, que la Conselleria concedira beques individuals (segons ingressos familiars i rendiment acadèmic de l’alumne), i després que els interessats triaren i pagaren el centre elegit. Però governar és prioritzar…
            Si no he entés malament el nou procés, és indiscutible que s’ha complicat: la concessió automàtica del xec, pel simple fet d’estar matriculat, s’ha substituït per una concessió selectiva, que requerix presentar la declaració de la renda en un període de temps limitat, tramitar eixa documentació amb la instància de sol·licitud de la beca a la Conselleria d’Educació (més faena per als equips directius dels centres!), esperar que la Conselleria publique la llista provisional dels beneficiats de les beques, obrir un període de reclamacions, tornar a trametre a la Conselleria la documentació aportada pels reclamants i, per últim, esperar la publicació definitiva dels beneficiats. Mentrestant, les famílies hauran de comprar els llibres i material escolar amb diners propis; qui no en tinga perquè no té ingressos o perquè no ha tingut la precaució d’anar fent-se’n una butxaqueta, mes a mes, què farà? Això crearà un problema a les aules, perquè possiblement alguns alumnes començaran el curs sense els llibres ni el material; i també en crearà a les associacions que despatxen llibres a les escoles, com la nostra AMPA “Trullàs”, perquè en la incertesa de la concessió de la beca, els llibres no es podran despatxar sense haver-los pagat completament. Un detall que agreuja enguany la situació és la tardança i aparent improvisació en l’aplicació del nou sistema: hauria d’haver començat abans de l’estiu, i s’hauria d’haver resolt abans de setembre.
            Per si això fóra poc, encara tindrem una altra tasca: tornar els 3 € per comensal del sopar de fi de curs. Pense que això s’hauria de fer en una tauleta a banda, durant les mateixes vesprades d’expedició dels llibres; hauríem de tindre –l’haurà d’aportar el tresorer– una llista dels ingressos fets, clara, i un full de signatures on cada persona que retire els 3 € signarà per a evitar complicacions posteriors, en bé de tota l’AMPA.
            Per tot el que hem dit, enguany més que mai caldrà la col·laboració i la paciència de totes les persones relacionades amb l’escola i l’AMPA.

Ximo Juan-Mompó, secretari de l’AMPA “Trullàs”
Agost 2012

dilluns, 13 d’agost de 2012

Documentació llibres de text


DOCUMENTACIÓ PER A RETIRAR ELS LLIBRES DE TEXT. SETEMBRE DEL 2012
  1.  DOS REBUTS BANCARIS: un del pagament de la QUOTA DE L’AMPA i un dels LLIBRES sol·licitats.
  1.  Formulari omplit de la LLISTA DE LLIBRES sol·licitats: amb els llibres marcats, el preu calculat i el nom de l’alumne/a. Si s’hagueren acabat, sol·liciteu que vos en fotocopien un exemplar.
  1.  Formulari omplit de l’AMPA (indicant els noms del pare, mare i alumnes i l’altra informació demanada). Si s’hagueren acabat, sol·liciteu que vos en fotocopien un exemplar.
ATENCIÓ! Qui NO PORTE tots eixos documents haurà de tornar un altre dia.
Agraïm la vostra col·laboració.

Llibres de text curs 2012/13


NOTA INFORMATIVA      AMPA TRULLÀS
Els llibres de text per al curs 2012/2013 es podran arreplegar a partir del dilluns  3 de setembre en horari de 18:00 fins a les 20:00 a l'aula de psicomotricitat.
La distribució dels llibres es realitzarà segons el següent calendari:
Primària  
  • 1r. i  2n.:   Dilluns 3 de setembre
  • 3r i 4rt.: Dimarts 4 de setembre
  • 5é i 6é: Dimecres 5 de setembre
Infantil
  • 4 i 5 anys: Dijous 6 de setembre
  • 3 anys: Divendres 7 de setembre
Educació Especial (PT) (Consulteu amb la tutora o tutor)
Qualsevol dubte, aclariment, canvi de llibre, etc. es farà en l’horari establit. Fora d’estos horaris no es despatxarà cap llibre. 
El full dels llibres corresponents a cada curs on consta l'import a pagar i el full d’associació a l’AMPA estaran al taulell del centre, a l'aula de psicomotricitat (a la vesprada), i en PDF al bloc de l’AMPA, (disponibles per a imprimir).
Recomanacions de l'entitat bancària:

Es recomana fer l’ingrés per Internet, per tal d’evitar cues en el banc, així com aquells usuaris que no tinguen compte en Crèdit València, (No clients). Termini per a fer l'ingrés: fins al migdia del 7 de setembre. 
Crèdit valència ha establit un horari amb uns dies concrets per a fer el pagament. 
L'horari serà el següent:
DIMARTS i DIJOUS, De 11:30h a 13:30h.Full d'associació a l'AMPA (PDF) - Termini d'inscripció AMPA TRULLÀS.   31 d'octubre de 2012.