Junta DirectivaJunta Directiva                         

                                                            Julia Marí Moreno    ( PRESIDENTA)                                            Ramón Magraner (VOCAL)
                                                                                                    
Veronica Bo Valero     (SECRETARIA)                                          Fernando Illana (VOCAL)

Mª José Clérigues Baltasar      (TRESORERA)                             


COMISSIONS DE TREBALL


Relacions municipals.............................................................................
Instal·lacions, manteniment i seguretat........................................ Francesc Mesquita
Llibres i material curricular................................................................ Fernando Illana
Activitats formatives i tallers d’orientació................................... 
Activitats extraescolars........................................................................   
Festes i celebracions (Falles, Nadal, Fi de curs)......................... Ramón Magraner
Setmana Intercultural........................................................................... 
Administració i excursions................................................................. 
Uniformes i xandalls.............................................................................. Marian Candelas, Laura Bas
Comunicats i noves tecnologies          ............................................. Mª José Clérigues.
          Representants de Mares i Pares del Consell Escolar del CEIP Trullàs

Ramón Morata (2013)                                    Jaume Martí           (2015)
Laura Bas          (2013)                                    Marian Candelas    (2015)

Mónica Pons     (2013)                                     M.Carmen Llàcer (2015)