ObjectiusVoldríem abastar-ho tot i anar lluny, molt lluny, però som pares i mares treballadors que volem fer de l'AMPA un espai compartit, dins de l'horari personal, i de les nostres vides.  A pesar de les limitacions personals, tenim ganes de col.laborar , o dit d’altra manera, de treballar en equip , d'intercanviar idees , de compartir preocupacions, projectes, metes, il.lusions, reptes, i també coses més lúdiques, però no per això menys importants, com ara festes, eixides, sopars, etc.
També volem acceptar el repte , que l’equip de mestres i la direcció de l’escola ens llancen, i que nosaltres mateixos desitgem: ajudar al bon funcionament de l’escola i assumir el compromís de treballar per un projecte comú.
Per això, com a mena d’exemple presentem els següents objectius d’aquesta AMPA:

 • Donar suport a les accions que l’Escola haja de portar a terme.
 • Millorar les comunicacions entre pares i mares i la direcció i l’equip de mestres.
 • Promoure la participació de pares i mares en les activitats de l’escola com: tallers, reunions amb professorat, Consell Escolar, jornades monotemàtiques, activitats extraescolars, etc.
 • Estimular perquè l’AMPA siga un espai de debat sobre aspectes educatius i sobre la formació dels xiquets i xiquetes.
 • Promoure activitats de formació per a pares i mares, a través de xerrades, conferències, debats, col.loquis, etc.
 • Fomentar el coneixement del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i la Programació General Anual (PGA) de l’Escola, i fer propostes en aquelles parts en què podem fer-ho .
 • Fer de mediadors, si cal, en conflictes, queixes i suggeriments.
 • Estimular perquè en les reunions de classe la informació siga àgil, viva i interactiva, és a dir, que deixe lloc a l’intercanvi d’informació i al coneixement mutu.
 • Determinar les places escolars que s'han de crear, substituir o suprimir dins de la localitat per aconseguir l'accés de tota la ciutadania a nivell educatius i culturals que els permeten la seua realització personal i social.
 •  Promoure activitats per millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d´escola activa per anar tendint a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
 • Informar de la gestió econòmica de l’associació.
 • Consensuar la nostra intervenció en projectes que requerixen del finançament de l’AMPA, i fer propostes d’intervenció en la renovació de materials i instal.lacions.
 • Avaluar la gestió realitzada.